Translations:ViewPLUS/198/tr

From Mikrodev Documentation
Jump to navigation Jump to search

Nesne Adı: Bileşenleri birbirinden ayırmak için kullanıcı tarafından atanan isim bu alana girilir.