Translations:ViewPLUS/191/tr

From Mikrodev Documentation
Jump to navigation Jump to search

Tablo hücrelerinin içerisine yazacağınız değerleri aritmetik işlemlerden de geçirebilirsiniz. Bunun için '#' operatörü ve 'süslü parantez' kullanmalısınız ( #{....} ). Aşağıdaki örneklerde aritmetik işlemleri nasıl yapabileceğinizi görebilirsiniz: