Translations:ViewPLUS/186/tr

From Mikrodev Documentation
Jump to navigation Jump to search

Örnek olarak sisteminizde bulunan '1234' etiket ID sine sahip bir etiketin değerini tablo üzerinde göstermek için '${1234}' şeklinde tabloya yazmalısınız.