Translations:ViewPLUS/184/tr

From Mikrodev Documentation
Jump to navigation Jump to search

Tablo içerisine dinamik içerik eklemek için '$' operatörü ve 'süslü parantez' kullanmalısınız( ${....} ):