Translations:ViewPLUS/181/tr

From Mikrodev Documentation
Jump to navigation Jump to search

Tablo bileşeni üzerinde verileri tabular bir formda gösterebilirsiniz. Tablo menüsü üzerinden tabloya yeni kolon/satır ekleyip çıkartabilirsiniz.