Translations:ViewPLUS/175/tr

From Mikrodev Documentation
Jump to navigation Jump to search

Bu bileşen veritabanından bazı özel sorguların alınarak istemci üzerinde gösterilmesini sağlar. Veritabanı sorgu ayarları penceresinde, sorgulanacak etiket, sorgu tipi, aralığı, güncelleme sıklığı ve bileşenin göeünümüyle ilgili parametreler ayarlanabilir.