Translations:ViewPLUS/165/tr

From Mikrodev Documentation
Jump to navigation Jump to search

“Bileşen Yöneticisi” kullanılarak buradaki bileşenlere kullanıcının tanımlamış olduğu farklı nesneler de eklenebilir. Mevcut sayfaya bileşen eklemek için paneldeki bileşenlerden birine sol fare tuşu ile bastıktan sonra, sahnede istenen pozisyona sol fare tuşu ile tekrar basılır ve bileşen eklenmiş olur.