Translations:ViewPLUS/161/tr

From Mikrodev Documentation
Jump to navigation Jump to search

Mikrodev SCADA , izlenen verilerin görselleştirilmesi için farklı tiplerde bileşenler sunar. Bunlar; temel bileşenler, zamanlayıcı, grafik, veri tabanı sorgu ve metin bileşenleridir.