Translations:ViewPLUS/152/tr

From Mikrodev Documentation
Jump to navigation Jump to search

Bu dosyada [SMTP] seçeneğinin altında şu değişkenler doğru şekilde ayarlanmalıdır: