Translations:ViewPLUS/150/tr

From Mikrodev Documentation
Jump to navigation Jump to search

Kullanıcı yöneticisinden e-posta gönderimi aktif olarak işaretlenmiş kullanıcılara, alarm durumlarında e-posta gönderimi yapılabilir. Bunun için sunucuda e-posta konfigurasyon ayarlarının yapılması gerekmektedir. Bunun yanında kullanılacak olan smtp sunucusunun "az güvenli uygulama erişimine" açık olması gerekmektedir. E-posta sunucu ayarlarının yapılabileceği "ServerEngine.ini" konfigurasyon dosyası şu klasördedir: