Translations:ViewPLUS/145/tr

From Mikrodev Documentation
Jump to navigation Jump to search

Resimde de görüldüğü gibi ölçek değeri '3' ün üstüne çıktığında, butonların bulunduğu katman görünür hale gelmiştir.