Translations:ViewPLUS/142/tr

From Mikrodev Documentation
Jump to navigation Jump to search

Katman burada girilecek olan iki ölçek değeri arasında görünür olacaktır. Değerlerden birini "-1" olarak tanımlarsanız katman bu yönde ölçekten bağımsız olarak sürekli görünür olacaktır. Örnek olarak "300" ve "-1" değerleri düşünüldüğünde, bu şu manaya gelecektir: "Ölçek '3' değerinden daha büyükse katmanı görünür yap"