Translations:ViewPLUS/132/tr

From Mikrodev Documentation
Jump to navigation Jump to search

Katmanlar paneli üzerinde yeni katman oluşturabilir veya silebilirsiniz. Oluşturduğunuz katmanlar üzerinde bileşenler oluşturarak, sayfa üzerinde hiyerarşik bir düzen kurabilirsiniz. Katmanları gizleyip/göstererek karmaşık tasarımları daha kolay biraraya getirebilirsiniz. Katmanların sağladığı bir diğer fayda da farklı ölçek(zoom) seviyelerinde katmanların görünürlüğünün değiştirilebilmesidir.