Translations:ViewPLUS/127/tr

From Mikrodev Documentation
Jump to navigation Jump to search

Bu filtre sadece sahadan okunan değer, girilen aralık dışında ise loglanmasını sağlar.