Translations:ViewPLUS/121/tr

From Mikrodev Documentation
Jump to navigation Jump to search
188,
225 ,(loglanır)
1500,(loglanmaz)
350 ,(loglanır)
400  (loglanır)

Bu örnekte '1500' değeri önceki değerden 1275 daha fazla olduğu için maksimum değer olan 1000 i geçmiştir. Dolaysıyla loglanmasına izin verilme