Translations:ViewPLUS/120/tr

From Mikrodev Documentation
Jump to navigation Jump to search

Bu filtre sadece girilen maksimum değerin altındaki azalan verilerin loglanmasını sağlar. Örnek olarak; eğer maksimum değer 1000 olarak girilmişse: