Translations:ViewPLUS/118/tr

From Mikrodev Documentation
Jump to navigation Jump to search

Veri loglama filtresini kullanarak sahadan toplanan ölçüm değerlerini seçtiğiniz filtreye göre loglanmasını engelleyebilirsiniz. Bu sayede sahadan gelmesi muhtemel hatalı verileri elemiş olursunuz