Translations:ViewPLUS/116/tr

From Mikrodev Documentation
Jump to navigation Jump to search

Not: Loglanacak etiketler ve loglama türü, saklanacak veri boyutunun gereksiz artışına engel olmak için dikkatle seçilmelidir. Örnek olarak;

  • Geriye dönük değerlerine ihtiyaç duymayacağınız etiketler kesinlikle loglanmamalıdır.
  • Analog değişkenler için seviye veya yüzde değişim seçilmişse, veri değişim paternine uygun bir yüzde ya da seviye seçilmelidir.
  • Dijital değerler için peryodik loglama yerine değişimde loglama yapılmalıdır