Translations:ViewPLUS/115/tr

From Mikrodev Documentation
Jump to navigation Jump to search

Veritabanına Logla: Bu seçenek aktif edilmezse etiket değeri sistemde loglanmaz ve geçmişe yönelik değerleri görülemez. Ayrıca grafik üzerinde geçmiş değerler de izlenemez. Değişimde Logla: Loglama etiket değeri değiştiği durumda yapılır. Değişimin türü "Yüzde" ya da "Seviye" değişimi türünden olabilir. Yüzde Değişim: Değişim türü olarak "Yüzde Değişim" seçilmişse; etiket mevcut değerinin belirtilen yüzde değeri kadar değişirse loglama yapılır. Değer "0" seçilirse her türlü değişim loglanır. Seviye Değişimi: Değişim türü olarak "Seviye Değişimi" seçilmişse; etiket değeri belirtilen değer kadar değişmişse loglama yapılır. Değer "0" seçilirse her türlü değişim loglanır. Periyodik Olarak Logla : Bu seçenek aktif edilmişse belirtilen zaman petiotlarında etiket sürekli olarak loglanır.