Translations:ViewPLUS/111/tr

From Mikrodev Documentation
Jump to navigation Jump to search

Okuma: Kullanıcıların etiket değerlerini görebilmeleri için sahip olmaları gereken haklardır. Burada ayarlanan haklara sahip olmayan kullanıcılar bu etiket değerini göremezler. Yazma: Kullanıcıların etiket değerlerini değiştirebilmeleri için sahip olmaları gereken haklardır. Burada ayarlanan haklara sahip olmayan kullanıcılar bu etiket değerini değiştiremezler.