Translations:ViewPLUS/109/tr

From Mikrodev Documentation
Jump to navigation Jump to search

Kullanımda: Etiket "Kullanımda" olarak işaretlenmezse SCADA sunucu tarafından yok sayılır. Sistemde sadece tanımı bulunur. Etiket Adı: Her etiketin benzersiz bir adı olmalıdır. Etiketi kısaca tanımlayacak anlaşılır kelimeler ve format kullanılmalıdr Etiket ID: Sistem tarafından etikete atanan benzersiz bir sayıdır. SCADA sistemi etiketi tanımlamak için bu ID yi kullanır Tanım: Etiketin ne olduğunu ifade eden bir açıklamadır(Depo seviyesi, Sıcaklık vb..) Birim Adı: Ölçüm değerinin birimi bu alana yazılır(Bar,cm,Celsius vb..) Kanal Adı: Etiketin içinde bulunduğu kanalın adıdır. "Kanalı şuna değiştir" seçeneği kullanılarak etiket faklı bir kanala taşınabilir Anahtar Kelimeler: Raporlama sisteminde etiketi daha kolay seçebilmek için kullanılan kelime gruplarıdır.