Translations:ViewPLUS/107/tr

From Mikrodev Documentation
Jump to navigation Jump to search

Sistemde oluşturulan tüm etiketlerin değiştirilebilen ortak özellikleri mevcuttur. Bu özellikler şunlardır: