Translations:ViewPLUS/105/tr

From Mikrodev Documentation
Jump to navigation Jump to search

"Etiket" sahadan okunan veya sistem tarafından sanal olarak oluşturulan nokta verilerini ifade eder. Etiketler kanalların altında tanımlanır ve içinde bulundukları kanal tipine göre farklı özelliklere sahip olabilirler.