Translations:ViewPLUS/66/tr

From Mikrodev Documentation
Revision as of 06:26, 14 April 2017 by FuzzyBot (talk | contribs) (Dış bir kaynaktan yeni bir sürüm içe aktarılıyor)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search
  • Bağlantı Zaman Aşımı  : Cihaza bağlanma talebi gönderildikten sonra yeni bir bağlantı denemesi yapılacağı ana kadar beklenecek olan milisaniye cinsinden süredir. Tipik olarak GPRS veya 3G şebekelerinde bu süre TCP ye göre biraz daha uzun olabilir.