Open main menu

Tablo bileşeni üzerinde verileri tabular bir formda gösterebilirsiniz. Tablo menüsü üzerinden tabloya yeni kolon/satır ekleyip çıkartabilirsiniz.