Translations:ViewPLUS/16/tr

From Mikrodev Documentation
Revision as of 06:26, 14 April 2017 by FuzzyBot (talk | contribs) (Dış bir kaynaktan yeni bir sürüm içe aktarılıyor)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search
  • Sınırsız lisans imkanı (Sistem belleği ile sınırlıdır.)
  • Etiket sayısı kadar alarm etiketi tanımlayabilme
  • Etiket sayısı kadar trend tanımlayabilme