Open main menu
  • Sınırsız lisans imkanı (Sistem belleği ile sınırlıdır.)
  • Etiket sayısı kadar alarm etiketi tanımlayabilme
  • Etiket sayısı kadar trend tanımlayabilme